Wij willen je graag informeren over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je op welke manier wij persoonsgegevens verwerken, waarom we deze gegevens verzamelen, wie je gegevens ontvangen, hoe we je gegevens beveiligen, wat je rechten zijn en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Dero Foods.

 

Verwerken persoonsgegevens

Dero Foods verwerkt persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. We doen dit wanneer je aanvragen doet via onze website of ons op een andere manier gegevens verstrekt.

 

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor het opvolgen van je aanvragen en beantwoorden van je verzoeken. Dit kan zijn het versturen van een informatiepakket of sample, het beantwoorden van je vragen en het versturen van de nieuwsbrief. We gebruiken de gegevens ook voor het opnemen en onderhouden van contact wanneer dit relevant is. Het is natuurlijk niet verplicht gegevens achter te laten op onze website, maar om bepaalde verzoeken op te kunnen volgen hebben we wel bepaalde informatie nodig. Deze data is gemarkeerd met een ‘*verplicht’ tag.

 

Wanneer je ons e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat we die berichten ook bewaren om je beter van dienst te kunnen zijn. Het is fijn wanneer je niet iedere keer opnieuw uit hoeft te leggen wie je bent en wat er in het verleden al gecommuniceerd is. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit doen we om je vragen en verzoeken zo goed mogelijk te beantwoorden en behandelen.

 

We zullen je gegevens slechts gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief indien je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven door de link onderaan elke nieuwsbrief of door dit kenbaar te maken via e-mail (info@derofoods.nl).

 

 

Derden

De ontvangen gegevens worden door ons intern gedeeld om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Via de website ingevulde gegevens komen ook terecht op de mailserver van onze hosting partij.

We delen je gegevens niet met derden, tenzij dit met je afgesproken wordt om aan een verzoek te kunnen voldoen, bijvoorbeeld het doorgeven van je NAW-gegevens en telefoonnummer aan een groothandel om een bestelling uit te kunnen leveren.

 

Beveiliging

Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met je gegevens. We treffen alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Op de website werken we met een SSL certificaat. Wanneer je je via de website inschrijft voor de nieuwsbrief gebruikt onze (MailChimp) account een tweestapsverificatie.

 

Rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens we hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@derofoods.nl met het verzoek om inzage in je gegevens. Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of wil je ze laten verwijderen? Geef dit dan aan ons door op info@derofoods.nl en wij zullen ze aanpassen.

Wij zullen een gericht verzoek zo snel mogelijk behandelen en hierop reageren, uiterlijk binnen vier weken.

 

We verwerken je persoonsgegevens zorgvuldig en op een transparante manier, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze wetgeving. Klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kunnen aan de Autoriteit worden gericht.

 

 

Opslag persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Voor de meeste gegevens is dat tot je zelf om verwijdering vraagt. Voor wat betreft je e-mailadres is dat tot je uitschrijft voor de nieuwsbrief.

 

 

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Onze contactgegevens

Dero Foods

Biesboschhaven Zuid 1

4251 NM Werkendam

KvK-nummer: 18048490

info@derofoods.nl

 

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze huidige diensten. Eventuele veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. De meest recente versie van ons privacybeleid staat altijd op onze website.

*Laatst gewijzigd: 24 mei 2018